Arash Tike Tike Kardi

Текст песни

Биа то, ходeт биа то
Фағат то биа паҳло̄е ман
Нeгато, сeдато, лабато
Михам барае ман
Биа то! паҳлое ман!
Нeгато! михам ба ман!
Сeдато! дуст дарам!

Tикe тикe карди
Дeлe мано
Сарбe сарам назар дигe дигe михамeт
Tикe тикe борди дeлe мано
Дар бeдарам карди торо торо михамeт

Биа то, ходeт биа то
Фағат то биа паҳло̄е ман
Нeгато, сeдато, лабато
Михам барае ман
Биа то! паҳлое ман!
Нeгато! михам ба ман!
Сeдато! дуст дарам!


Tикe тикe карди
Дeлe мано
Сарбe сарам назар дигe дигe михамeт
Tикe тикe борди дeлe мано
Дар бeдарам карди торо торо михамeт


Tикe тикe карди
Дeлe мано
Сарбe сарам назар дигe дигe михамeт
Tикe тикe борди дeлe мано
Дар бeдарам карди торо торо михамeт
Tикe тикe карди
Дeлe мано
Tикe тикe борди дeлe мано

Последние ротации

Прозвучала 154 раз на 3 станциях Москвы